Back to Top

AVOI-manager

VergunninghouderVergunninghouder

Graafwerkzaamheden worden vaak rechtstreeks door de vergunninghouders bij de gemeente aangemeld. Zij kunnen dit echter ook uitbesteden aan een andere partij. Deze partij, dat kan een aannemer of het WoW-portaal zijn, moet dan wel beschikken over een geldige machtiging om aanvragen namens de vergunninghouder in te dienen.  Desondanks blijft de vergunninghouder de hoofdverantwoordelijke, zowel voor de aanvraag als de uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden. De vergunninghouder heeft een volledig overzicht van alle aanvragen die namens haar zijn ingediend en de verdere afhandeling ervan.

Bij iedere aanvraag wordt aangegeven of de factuur rechtstreeks naar de vergunninghouder wordt gestuurd dan wel bij de aannemer wordt ingediend. Uiteindelijk zal er een factuur voor de legeskosten en voor de degeneratiekosten worden verstuurd. De vergunninghouder blijft altijd geïnformeerd en beschikt over alle communicatie met betrekking tot het gehele proces van aanvragen, goedkeuring en uitvoering van de werkzaamheden.Vergunninghouderplaatje