Back to Top

PlanCard Zorg

Een krachtig rooster-hulpmiddel voor kleinschalige zorginstellingen. Het heeft zijn waarde in de praktijk bewezen en wordt nu gebruikt om honderden units volgens de CAO en dus de jaarurensystematiek te roosteren. U plant uw medewerkers in aan de hand van inzichtelijke dienstcodes. Daarbij houdt u altijd zicht op de werk-, vakantie-, meerwerk- en levensloopuren. Daarnaast berekent het rooster de onregelmatigheidstoeslag.  De informatie die het rooster levert, is via een webportaal door uw medewerkers in te zien. Zij beschikken daardoor over de meest actuele roosterinformatie en diverse persoonlijke overzichten. Ook de salarisadministratie krijgt de gegevens  via dit webportaal aangeleverd.  Via het webportaal kunnen ook dagaantekeningen vastgelegd worden. Medewerkers leggen op deze wijze vast wat er zich, tijdens hun dienst, op de locatie heeft afgespeeld. Vaak zijn deze aantekeningen gekoppeld aan een bewoner. Door deze aantekeningen te rubriceren aan de hand van, vooraf gedefiniëerde, kern- en trefwoorden, zijn ze eenvoudig te groeperen en doorzoeken. Bepaalde combinaties van kern- en trefwoorden maken vervolgacties noodzakelijk. Zo kunnen afspraken, to-do-lijsten en meldingsformulieren gekoppeld zijn en begeleiden ze uw medewerkers in de uit te voeren acties. PlanCard Zorg bespaart u veel tijd, verhoogt de kwaliteit van uw rooster en speelt een belangrijk rol in de communicatie met uw medewerkers.

Eenvoudig roosteren

Roosteren van onregelmatige diensten in de zorg aan de hand van zelf gedefinieerde dienstcodes is met PlanCard Zorg heel eenvoudig te realiseren. De inzetbaarheid, het urenbudget en de dagbezetting vormen de basis om tot een efficiënte en flexibele inzet van medewerkers te komen. Zij zullen hierdoor een goede balans vinden tussen werk en privé waarbij ook oog is voor de organisatiebelangen.Aan het einde van iedere maand beschikt u, uw medewerker en uw salarisadministratie over de onregelmatigheidstoeslag. Daarnaast worden de persoonlijke levensloopuren automatisch berekend en registreert u de herverdeling over de diverse potten. Ten slotte biedt PlanCard Zorg inzicht in de opbouw, saldi en verjaringstermijnen van vakantiedagen. De rapportagemogelijkheden bieden uitgebreide managementinformatie in de vorm van draaitabellen van salarisuren, opgenomen vakantie-uren, meerwerkuren, ziekteuren enz. Zo heeft u een up-to-date inzicht in het verloop van de diverse saldi.

PlanCard Zorg maakt voor het roosteren gebruik van Excel. Daardoor beschikt u over zeer uitgebreide berekeningsmogelijkheden die ook nog eens op een eenvoudige wijze voor u worden ingezet. Het rooster is danook toe te passen op elke PC die over Microsoft Office beschikt. U voert de dienstcodes in en Excel berekent de werkuren, plus-minuren, vakantie-uren, levensloop-uren en de onregelmatigheidstoeslagen.

services

webportaal

PlanCard Zorg Webportaal

De ingevoerde en berekende gegevens worden uiteindelijk vastgelegd in de Cloud en zijn daardoor via het PlanCard Zorg Webportaal zichtbaar voor uw medewerkers. Zo is er groepsagenda beschikbaar waardoor de medewerkers kunnen beschikken over hun unitrooster. Daarnaast is er het persoonlijk rooster met alléén de eigen werkcodes. Op deze wijze beschikken uw medewerkers overal en op elk tijdstip over de meest actuele roostergegevens.

Op hun eigen PC, tablet of smartphone. Zo kunnen uw medewerkers op eenvoudige wijze inschrijven op open diensten of diensten met elkaar ruilen. In de communicatie met uw medewerkers kan dit heel efficiënt werken. U behoudt echter te allen tijde de regie. Er gebeurt niets zonder uw toestemming.

Ook uw salarisadministratie kan het PlanCard Webportaal gebruiken. Zodra u een maandrooster definitief hebt gemaakt, beschikt de salarisadministratie, automatisch, over de inzetgegeven van uw medewerkers en hoeven er geen gegevens meer handmatig doorgeven te worden.

Medewerkers hebben per maand een historisch overzicht van hun inzet, opgenomen vakantie-uren, rest-vakantie-uren, opbouw en verdeling van de onregelmatigheidstoeslag (ORT), de opbouw van hun levensloopuren, en het uitbetaald meerwerk.Zij beheren hun persoonlijke pagina en hun eigen inloggegevens.


Dagaantekeningen

Via het webportaal kunnen ook dagaantekeningen vastgelegd worden. Dit zijn beknopte, verhalende  teksten waarmee de dagelijkse gang van zaken gerapporteerd wordt. Deze dagaantekeningen kunnen worden voorzien van foto's en links bevatten. Gerapporteerde aantekening zijn gekoppeld aan een bewoner, een medewerker of aan de unit in z'n geheel. Door de aantekening te rubriceren volgens, vooraf, bepaalde kern- en trefwoorden, worden ze heel gemakkelijk toegankelijk voor diverse vormen van rapportage. Medewerkers kunnen zich nu optimaal voorbereiden omdat ze, vooraf, inzicht hebben in de zaken die van belang zijn voor de overdracht van diensten.Het invoeren van dagaantekeningen kan overal en tegelijkertijd plaatsvinden, dus ook thuis achteraf. Naast het inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord, kan ook snel en eenvoudig aangemeld worden via een tegelscherm waarbij elke medeweker een eigen, gepersonaliseerde, tegel heeft met een eigen login-pincode. Met tweefactorauthenticatie (2FA) is een extra beveiligslaag in te stellen.

De aan de geregistreerde dagaantekening gekoppelde combinatie van kern- en trefwoord, kan bepaalde vervolgstappen starten. Zo kunnen afspraken worden vastgelegd in een centrale agenda, maar ook, vooraf bepaalde, meldingsformulieren geopend worden. Medewerkers worden zo begeleid in de te nemen vervolgacties. Zo zal een dagaantekening over een incident, automatisch, het MIC-meldingsformulier openen.Ook de zichtbaarheid van de dagaantekeningen is gekoppeld aan de kern- en trefwoorden. Zo is vooraf bepaald welke dagaantekeningen voor intern gebruik bedoeld zijn en welke ook voor de buitenwereld zichtbaar mogen zijn. Een medewerker kan maar een beperkte tijd veranderingen aanbrengen in de door hem/haar gemaakte aantekeningen. Daarna zijn de aantekeningen definitief. Alléén de zorgondernemer heeft de volledige toegang en alle rechten en bepaalt wie wat mag zien.

Met een muisklik verandert u de volgorde, groepeert u aantekeningen per bewoner, medewerker. Tevens kan (een deel van) de documentenstructuur van uw eigen Cloud-omgeving via het webportaal beschikbaar gemaakt worden voor uw medewerkers. Daarbij worden de in uw Cloud-omgeving vastgelegde ristricties aangehouden. Denk hierbij aan zorgplannen en zorgrapportages.


Android en Apple app

Het rooster levert veel informatie op die op ieder moment en op elke locatie beschikbaar kan worden gemaakt. De smartphone app, die zowel voor  Android als voor Apple beschikbaar is, geeft deze functionaliteit.

Medewerkers kunnen nu eenvoudig op de hoogte blijven van wat er speelt op een unit em daarnaast een up-to-date overzicht van hun persoonlijke gegevens.

De combinatie van PlanCard Zorg op de PC en de App op de smartphone of tablet maakt het tot een krachtige en complete roosteroplossing.

Scan de onderstaande  QR-code om de app op je telefoon te downloaden vanuit Google Play of de iOS App Store

Dagaantekeningen

EditMIC


Hoofdmenu