Back to Top

AVOI-manager

AanvragerAanvrager

Een aanvrager moet een account hebben in de AVOI-manager. Een medewerker van een vergunnighouder, een aannemer of onderaannemer kan een account aanvragen. Aan zo'n account zijn geen kosten verbonden. Er kunnen dan direct aanvragen namens de vergunninghouder worden ingediend. Gemachtigde aannemers kunnen rechtstreeks aanvragen indienen namens de vergunninghouder, Aanvragen die  via het WoW-portaal worden ingediend, worden doorgezet naar de AVOI-manager.

Met behulp van het digitale aanvraagformulier kunnen vergunning/instemmingsbesluiten, meldingen kleine werken en calamiteiten aangemeld worden. De aanvrager beschikt al tijdens de aanvraag over locatie-specifieke gegevens, zoals beschikbaarheid, gemeentelijke- en kadastrale grenzen, maar ook bodemvervuiling en bomenkaart.

Het systeem geeft de aanvrager de mogelijkheid de aanvraag digitaal te volgen, vanaf het moment van indienen totdat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Naast de uitgebreide en eenvoudig in te stellen zoek-, filter- en groepeermogelijkheden, worden de aanvragen ook op een geografische kaart getoond. Elk bedrijf dat met een bepaalde rol aan een aanvraag is gekoppeld, heeft inzicht in het verloop van deze aanvraag. Statusveranderingen worden via de mail gecommuniceerd en de links in deze mail vereenvoudigen de toegang tot de bewuste aanvraag.

De AVOI-manager beschikt over veel opties die het administratieve werk van de aanvrager tot een minimum beperken. Op een toegekende vergunning kunnen meerdere graafmomenten en graaflocaties geregistreerd worden. Aanvragers kunnen wijzigingen in de uitvoeringsdata doorgeven. Er kunnen sjablonen gemaakt worden om veel voorkomende werken nog sneller te kunnen aanmelden. Wanneer de omstandigheden dat vereisen, kan een behandeling "met voorrang" gevraagd worden. Afgekeurde aanvragen kunnen eenvoudig opnieuw ingediend worden en aanvragen kunnen voorbewerkt en opgeslagen worden om op een later tijdstip afgerond te worden.

AanvraagFormulier