Back to Top

AVOI-manager

AannemerAannemer/Onder-aannemer

De aannemer voert de uiteindelijke graafwerkzaamheden uit of kan dit weer onderbrengen bij één van haar onderaannemers.  Wanneer de aannemer beschikt over een geldige machtiging van de vergunninghouder, kan deze het hele proces van aanvragen tot uitvoering voor haar rekening nemen. De machtiging vormt de juridische basis waarmee de vergunninghouder toestemming verleent aan de aannemer om namens haar aanvragen bij de gemeente in te dienen.

Wanneer het instemmingsbesluit is afgegeven, kan de aannemer of onderaannemer de start en duur van de uiteindelijke graafwerkzaamheden geheel zelf regelen en direct met de gemeente communiceren. Ook kan het  verzetten dan start- en eindatum, via het AVOI-systeem, met de gemeente afgestemd worden. Wanneer de communicatie binnen de AVOI-manager wordt afgehandeld, worden alle belanghebbenden automatisch geïnformeerd over aanpassingen en veranderingen.

Zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd, moeten ze afgemeld worden bij de gemeente. Daarbij geeft de uitvoerende aannemer de hoeveelheden en aantallen door. Hiermee berekent de gemeente op haar beurt de degeneratie kosten.  Veelal zal de VNG-berekeningswijze worden aangehouden. Gemeenten zijn echter vrij om er een eigen berekening aan te koppelen. Vanaf het moment van afmelden, gaat de garantietermijn lopen. Allemaal zaken die door de gemeentelijke toezichthouder nauwlettend gevolgd kunnen worden.

Aannemerplaatje