Back to Top

AVOI-manager

De AVOI-manager is een online platform dat wordt gebruikt door gemeenten voor het aanvragen en verlenen van vergunningen of instemmingsbesluiten voor graafwerkzaamheden in het kader van de ondergrondse infrastructuur. Werkzaamheden die voor nutsbedrijven of netbeheerders uitgevoerd moeten worden in gemeente grond.
Het is een zaakgeoriƫnteerd syteem waarbij de start het indienen van de aanvraag is en het einde wordt gemarkeerd door het verlopen van de garantietermijn, die van toepassing is op de graafwerkzaamheden. Aan de hand van een workflow worden de diverse partijen door het proces geleid. Een proces waarin alle partijen hun steentje bijdragen en het initiatief beurtelings aan elkaar overdragen. Het biedt de aanvragende partijen een efficiƫnte mogelijkheid om werkzaamheden bij de gemeente aan te melden en te volgen. Tegelijkertijd geeft het de gemeente overzicht en grip op de uit te voeren graafwerkzaamheden binnen de gemeentegrenzen. De verschillende partijen beschikken hierbij altijd en overal over dezelfde, actuele informatie.

AanvragerAanvrager

  • GemeenteGemeente

iconVergunninghouder

AannemerAannemer